Κατάλληλο πρόγραμμα είναι αυτό που συμβαδίζει με την ηλικία των παιδιών, τον αρθιμό τους, τον ωφέλιμο-διαθέσιμο χώρο παιχνιδιού, τις προτιμήσεις παιδιών και γονέων και τη γενικότερη ροή της εκδήλωσης (πρόγραμμα). Σημαντικότερο όμως είναι να διαλέξουμε αυτό που διασκεδάζει τα παιδιά μας.