Σε περίπτωση που έχετε κλείσει πάρτυ σε εξωτερικό χώρο, καλό θα ήταν να έχετε προβλέψει εναλλακτικό κλειστό χώρο ή να έχετε συμβουλευθεί εγκαίρως το μετεωρολογικό δελτίο ώστε να μεταφέρουμε το πάρτυ σας σε άλλη ημερομηνία. Κατά τον ίδιο τρόπο ενεργούμε στην περίπτωση ασθένειας, δηλαδή μεταφέρουμε το πάρτυ σας σε άλλη ημερομηνία.