Τα παιχνίδια του βασικού προγράμματος αναγράφονται πληροφοριακά και γίνονται περίπου 5-6/ώρα. Ο ψυχαγωγός αποφασίζει-βάσει του χώρου και της δεκτικότητας των παιδιών ποια παιχνίδια θα χρησιμοποιήσει. Ο εξοπλισμός που φέρουμε είναι πάντα για περισσότερα παιχνίδια από την ώρα του καθορισμένου προγράμματος. Σκοπός μας είναι να ψυχαγωγήσουμε κι όχι να καταπιέσουμε τα παιδιά, γι’αυτό το λόγο αν κάποιο παιχνίδι “κολλήσει” ή δεν ταιριάζει στα παιδιά, περνάμε στο επόμενο.