Στις εκδηλώσεις (εταιρίες, δήμοι, promotion) η ροή των δραστηριοτήτων γίνεται σε στιλ «Luna park» (πόστα), ώστε τα παιδιά & οι γονείς να πλησιάζουν ότι τους αρέσει και να μην προκαλείται συνωστισμός. Επίσης ο αριθμός των ψυχαγωγών και των πόστων θα πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών η γενικότερα των ατόμων που θα παρευρεθούν στην εκάστοτε εκδήλωση.