Οι τιμές που έχουμε είναι ανάλογες της ποιότητας παροχής μας. Είμαστε ειλικρινείς μαζί σας γι’ αυτό επιμένουμε να διατηρούμε ίδιες τιμές για όλους τους πελάτες μας. Οι μόνες περιπτώσεις καλύτερης τιμής είναι για συνεργασία περισσότερων ημερών ή για αγορά περισσότερων προγραμμάτων «πακέτου» οπού οι τιμές διαμορφώνονται με εκπτωτική στρογγυλοποίηση κατ΄εξαίρεση.