ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΜΕ ΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑ

Ονειροδρόμιο Description

Τα παιδιά ζωγραφίζουν με ειδικά ανεξίτηλα χρώματα τα βότσαλα ενώ ο ψυχαγωγόςτα βοηθάει και τα καθοδηγεί στην δημιουργία τους! Προτείνεται για καλοκαιρινά θεματικά.Για ηλικίες άνω των 9 ετών.


More Information

Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1 €/τεμ.