ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Ονειροδρόμιο Description

Δραστηριότητα περιπέτειας με κανονικών διαστάσεων τόξα, βέλη, στόχος.Εκμάθηση και διαγωνισμός. Η τοξοβολία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εκπαιδευτή και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο χώρος δεν παρέχει τις απαιτούμενες διαστάσεις ασφαλείας.


More Information

Διάρκεια: 1 2 3 4 ώρες
Κόστος: 80 120 160 200 € αντίστοιχα