ΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Ονειροδρόμιο Description

Παρέχονται για εξωτερικό η εσωτερικό χώρο με ύψος 3 και
4,30 m αντίστοιχα.
Παρέχεται υποχρεωτικά εκπαιδευτής για 4 ώρες με + 20 € κάθε
παραπάνω ώρα.


More Information

Διάρκεια παροχής 5 ώρες Kόστος: 380 € μικρή Kόστος: 500 € μεγάλη