ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΕ

Ονειροδρόμιο Description

καπνού (τεχνητού ατμού), χιονιού και μπουρμπουλήθρας
Χρησιμοποιούνται συνήθως είτε στην αρχή είτε στο τέλος
της εκδήλωσης με τον αποχαιρετισμό, τα βεγγαλικά, τα
δώρα.
Περιλαμβάνεται στήσιμο και χειριστής.


More Information

Διάρκεια: 1 - 1,5 ώρες Κόστος: 100 € έκαστο