ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ονειροδρόμιο Description

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει τα παιδιά με βιωματικό τρόπο στον κόσμο της πρακτικής Φυσικοχημείας. Βασίζεται σε φυσικά, χημικά φαινόμενα και πειράματα που πραγματοποιούνται σε οποιονδήποτε χώρο. Το πρόγραμμα περιέχει αστείο σενάριο και είναι διαδραστικό. Προαιρετικά περιλαμβάνει κατασκευή από τα παιδιά, ενός παιχνιδοπειράματος που θα πάρουν ως δώρο στο τέλος. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας δηλ. από 7 έως 12 ετών.


More Information

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα (+ 30’, στην προαιρετική
έκδοση με κατασκευή).
Κόστος: 120 € (+ 1€/τεμ. στην κατασκευή)