ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Ονειροδρόμιο Description

Με διαστάσεις 4x4x3m για εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Mε περιμετρικό δίχτυ ασφαλείας ύψους 3,5 μ. και
δυνατότητα απασχόλησης 5 παιδιών κάθε φορά.


More Information

Διάρκεια: 5 ώρες Kόστος: 260 €